Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 19 din 8 ianuarie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Radu Nicolae Chiurtu a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei

Având în vedere solicitarea Ministerului Economiei formulata prin Adresa nr. 27 din 7 ianuarie 2013, precum si Avizul favorabil nr. 534/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Radu Nicolae Chiurtu a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici, de secretar general al Ministerului Economiei,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Nicolae Chiurtu exercita, cu caracter temporar, functia publica temporar vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf