Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 185 din 9 aprilie 2013

Privind numirea domnului Gheorghe Gabriel Gheorghe in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

Având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf