Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 181 din 4 aprilie 2013

Privind reluarea, la cerere, a activitatii doamnei Claudia Ioana Szabo in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

Având în vedere cererea doamnei Claudia Ioana Szabo, înregistrata la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/2106 din 29 martie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data de 1 mai 2013, doamna Claudia Ioana Szabo îsi reia, la cerere, activitatea în functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf