Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 180 din 4 aprilie 2013

Privind desemnarea reprezentantului Romaniei in Comitetul Nabucco

Având în vedere Adresa nr. 198.260 din 13 martie 2013 a Ministerului Economiei, înregistrata la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/1.714 din 13 martie 2013,

tinând cont de prevederile Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungara, România si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009, ratificat prin Legea nr. 57/2010, precum si ale Memorandumului nr. 143.262/2010 cu tema "Desemnarea reprezentantului României în cadrul Comitetului Nabucco instituit prin Acordul între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungara, România si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara, 13 iulie 2009",

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Rodin Traicu se elibereaza din calitatea de reprezentant al României în Comitetul Nabucco.

 

ART. 2

 

Începând cu data prevazuta la art. 1, domnul Mihai Adrian Albulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, se desemneaza în calitatea de reprezentant al României în Comitetul Nabucco.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf