Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 178 din 2 aprilie 2013

Privind stabilirea atributiilor domnului Costel-Marian Dima, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 12 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Costel-Marian Dima, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat sa îndeplineasca, la nivelul judetului Braila, atributii ce intra în sfera de competenta a Ministerului Tineretului si Sportului. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitatilor si a modului de raportare a activitatii desfasurate se stabileste prin ordin al ministrului tineretului si sportului. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizeaza de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe baza de pontaj si raport bilunar de urmarire a indicatorilor punctuali ai activitatii pe care o desfasoara în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Tineretului si Sportului la nivelul judetului unde îsi desfasoara activitatea. Evaluarea anuala se realizeaza, în conditiile legii, pe baza raportarilor realizate în urma activitatii desfasurate.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf