Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 177 din 2 aprilie 2013

Privind stabilirea atributiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 12 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat sa îndeplineasca, la nivelul judetului Maramures, atributii ce intra în sfera de competenta a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitatilor si a modului de raportare a activitatii desfasurate se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizeaza de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe baza de pontaj si raport bilunar de urmarire a indicatorilor punctuali ai activitatii pe care o desfasoara în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la nivelul judetului unde îsi desfasoara activitatea. Evaluarea anuala se realizeaza, în conditiile legii, pe baza raportarilor realizate în urma activitatii desfasurate.

 

ART. 2

 

La data prevazuta la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 175/2008 privind stabilirea atributiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, se abroga.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf