Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 175 din 2 aprilie 2013

Pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 413/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Marin Silviu, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie,

 

ARTICOL UNIC

 

Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 413/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 31 martie 2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOL UNIC

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat sa îndeplineasca, la nivelul judetului Ialomita, atributii ce intra în sfera de competenta a Ministerului Afacerilor Interne. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitatilor si a modului de raportare a activitatii desfasurate se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor interne. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizeaza de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe baza de pontaj si raport bilunar de urmarire a indicatorilor punctuali ai activitatii pe care o desfasoara în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne la nivelul judetului unde îsi desfasoara activitatea. Evaluarea anuala se realizeaza, în conditiile legii, pe baza raportarilor realizate în urma activitatii desfasurate."

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf