Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 171 din 28 martie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 de catre doamna Denisa Corina Tanase

Având în vedere Avizul favorabil nr. 10.806/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 de catre doamna Denisa Corina Tanase,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, doamna Denisa Corina Tanase exercita, cu caracter temporar, functia publica vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf