Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 168 din 27 martie 2013

Privind inlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

Având în vedere propunerea Secretariatului General al Guvernului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, precum si pentru stabilirea unor masuri privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, doamna Lacziko Eniko Katalin, secretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice, se numeste în calitatea de membru al Comisiei speciale de retrocedare în locul domnului Dragos Condrea.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf