Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 167 din 21 martie 2013

Privind numirea domnului Adrian-Dan Babutan in functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian-Dan Babutan se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf