Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 163 din 19 martie 2013

Privind infiintarea Comitetului interministerial pentru armonizare legislativa privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilitati

În temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

(1) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii se înfiinteaza Comitetul interministerial pentru armonizare legislativa privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilitati, denumit în continuare Comitet.

(2) Comitetul este condus de ministrul delegat pentru buget, care are calitatea de presedinte.

(3) Din Comitet fac parte reprezentanti, la nivel de secretar de stat, ai Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei Nationale.

(4) În termen de 5 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei decizii, prin ordine ale conducatorilor ministerelor prevazute la alin. (3), vor fi desemnati secretarii de stat care fac parte din Comitet.

 

ART. 2

 

(1) Comitetul are ca obiectiv eficientizarea masurilor de asistenta sociala acordate persoanelor cu dizabilitati.

(2) În vederea realizarii obiectivului prevazut la alin. (1), Comitetul are urmatoarele atributii specifice:

a) analizarea legislatiei specifice în domeniul drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati;

b) identificarea punctelor critice, a paralelismelor legislative în domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati si propunerea de masuri de eliminare a acestora.

 

ART. 3

 

Presedintele Comitetului va prezenta în sedintele Guvernului informari periodice privind îndeplinirea obiectivului prevazut în prezenta decizie.

 

ART. 4

 

Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de un numar de 4 experti, câte unul din partea fiecarui minister al carui reprezentant face parte din Comitet.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf