Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 162 din 13 martie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice de catre doamna Eremia Elena Gabriela

Având în vedere propunerea formulata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prin Adresa nr. 671 din 25 februarie 2013, precum si Avizul favorabil nr. 9.097 din 2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice de catre doamna Eremia Elena Gabriela,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 89 alin. (2^1) si art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, doamna Eremia Elena Gabriela exercita, cu caracter temporar, prin detasare, functia publica vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf