Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 157 din 12 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Catalina Turcu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Viorel Beltic în Dosarul nr. 7.281/231/2012 al Judecatoriei Focsani - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.409D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera ca la dosar partea Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea a depus un punct de vedere prin care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciaza ca se impune pastrarea jurisprudentei în materie, facând referire la Decizia nr. 932 din 7 iulie 2011, în sensul respingerii exceptiei ca inadmisibila.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 9 octombrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 7.281/231/2012, Judecatoria Focsani - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia a fost ridicata de Viorel Beltic într-o cauza având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei reglementata prin textele de lege criticate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, în esenta, ca dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 34 alin. (1) din Constitutie, deoarece somnolenta cauzata de ciclicitatea semnalelor luminoase provenite de la autovehiculele care circula cu farurile aprinse pe sensul opus de mers este la originea multor accidente, în care se pierd vieti omenesti sau se afecteaza grav integritatea fizica a cetatenilor, iar utilizarea luminilor de întâlnire în interiorul localitatilor duce la o dereglare grava a spectrului perceput de conducatorii auto.

Judecatoria Focsani - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece textul de lege criticat are ca scop tocmai ocrotirea sanatatii, a vietii si a integritatii corporale a cetatenilor, luminile de întâlnire nefiind de o intensitate deosebita, ci una lesne de tolerat, chiar si pentru persoane cu vederea mai sensibila.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, facând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciaza ca textele de lege criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens punctele de vedere retinute prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 644 din 17 mai 2011 si nr. 932 din 7 iulie 2011.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitii care au urmatorul cuprins:

- Art. 44 alin. (2): "În circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si pe cele nationale europene (E) conducatorii de autovehicule sunt obligati sa foloseasca si în timpul zilei luminile de întâlnire.";

- Art. 99 alin. (2): "Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savârseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a).";

- Art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7: "Savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe lânga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:

a) 2 puncte de penalizare pentru savârsirea urmatoarelor fapte: [...]

7. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de întâlnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E)."

Autorul exceptiei sustine ca aceste texte de lege încalca prevederile art. 34 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora "Dreptul la ocrotirea sanatatii este garantat."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca asupra unor critici similare s-a pronuntat prin Decizia nr. 932 din 7 iulie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 26 iulie 2011. Cu acel prilej, Curtea a retinut ca autorul exceptiei nu formuleaza veritabile argumente de neconstitutionalitate, ci tinde la modificarea dispozitiilor de lege criticate în sensul solicitat, solutiile legislative existente nemultumindu-l. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", astfel încât exceptia a fost respinsa ca inadmisibila.

Pentru identitate de ratiune, aceeasi solutie se impune si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicata de Viorel Beltic în Dosarul nr. 7.281/231/2012 al Judecatoriei Focsani - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 12 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Catalina Turcu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf