Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 157 din 11 martie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de catre doamna Magdalena Niculescu

Având în vedere propunerea Ministerului Economiei formulata prin Adresa nr. 20.929/M.G. din 26 februarie 2013, precum si Avizul favorabil nr. 8.421/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de catre doamna Magdalena Niculescu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, doamna Magdalena Niculescu exercita, cu caracter temporar, functia publica vacanta corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf