Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 154 din 12 martie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Marian Dumitru, Florica Gabriela Vintila (fosta Dumitru), Cristina Serban, Rodica Vornicu, Emilia Atofanei, Sofica Alina Ghiur, Mihaela Carmen Marcu, Laurentiu Stancu, Carmen Florentina Bardas, Andreea Dumitriu, Irina Fieraru, Paula Dobrila (fosta Boboc), Alina Maria Olteanu, Gabriela Iosifescu, Elena Buca, Maria Duta, Maria Magdalena Constantin, Costina Pana, Camelia Cioaca, Eugenia Gheorghe, Ramona Anghel, Cristina Speteanu, Adriana Stoian (fosta Gavrila) si Alina Vasiliu în Dosarul nr. 21.847/3/2012 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale si care constituie obiectul Dosarului nr. 1.359D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.443D/2012, nr. 1.450D/2012 si nr. 1.468D/2012, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Eleonora Capatâna, Lucia Saulea, Antoneta Marilena Bucur, Carmen Manta, Cecilia Adela Alexandru, Ion Bunghez si Roxana Gabriela Bugeac în Dosarul nr. 2.512/105/2012* al Tribunalului Prahova - Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal, de Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani în Dosarul nr. 10.379/40/2011 al Tribunalului Botosani - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si de Sindicatul Liber "Educatia" din Galati în Dosarul nr. 1.379/121/2012 al Curtii de Apel Galati - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus mentionate, Curtea, din oficiu, pune în discutie problema conexarii cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.443D/2012, nr. 1.450D/2012 si nr. 1.468D/2012 la Dosarul nr. 1.359D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 5 septembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 21.847/3/2012, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Marian Dumitru, Florica Gabriela Vintila (fosta Dumitru), Cristina Serban, Rodica Vornicu, Emilia Atofanei, Sofica Alina Ghiur, Mihaela Carmen Marcu, Laurentiu Stancu, Carmen Florentina Bardas, Andreea Dumitriu, Irina Fieraru, Paula Dobrila (fosta Boboc), Alina Maria Olteanu, Gabriela Iosifescu, Elena Buca, Maria Duta, Maria Magdalena Constantin, Costina Pana, Camelia Cioaca, Eugenia Gheorghe, Ramona Anghel, Cristina Speteanu, Adriana Stoian (fosta Gavrila) si Alina Vasiliu într-o cauza ce are ca obiect drepturi banesti.

Prin Încheierea din 21 septembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.512/105/2012*, Tribunalul Prahova - Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Eleonora Capatâna, Lucia Saulea, Antoneta Marilena Bucur, Carmen Manta, Cecilia Adela Alexandru, Ion Bunghez si Roxana Gabriela Bugeac într-o cauza ce are ca obiect litigiu privind functionarii publici.

Prin Sentinta nr. 3.255 din 12 septembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 10.379/40/2011, Tribunalul Botosani - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani într-o cauza ce are ca obiect acordarea premiului anual pentru anul 2010.

Prin Încheierea din 25 octombrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.379/121/2012, Curtea de Apel Galati - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Sindicatul Liber "Educatia" din Galati într-un recurs împotriva sentintei pronuntate într-o cauza ce priveste acordarea premiului anual pe anul 2010.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dreptul de a beneficia de premiul anual este un drept câstigat, atâta vreme cât dispozitiile legale ce îl prevedeau erau în vigoare la data de 31 decembrie 2012, numai plata sumelor banesti fiind amânata pentru luna ianuarie a anului urmator celui pentru care se acorda premiul.

Arata ca, potrivit practicii Curtii Europene a Drepturilor Omului, drepturile salariale, inclusiv premiile, reprezinta concepte asimilate bunurilor mobile, aceasta statuând în numeroase rânduri ca dreptul de creanta reprezinta un "bun" în sensul prevazut de art. 1 al Primului Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, daca este suficient de bine stabilit pentru a fi exigibil sau daca reclamantul poate pretinde ca a avut cel putin o "speranta legitima" de a-l vedea concretizat.

Autorii mai sustin ca, prin adoptarea Legii nr. 285/2010, legiuitorul a urmarit majorarea cu 15% a cuantumului brut al salariilor de baza, soldelor functiei de baza si a indemnizatiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, legea urmând a produce efecte pentru viitor asupra drepturilor salariale ale personalului bugetar. Arata ca, prin reglementarea art. 8 din lege, legiuitorul a decis suprimarea unui drept în vigoare la data adoptarii acesteia, respectiv dreptul la un premiu anual convenit pentru anul 2010, stabilit prin Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, fapt ce contravine prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care arata ca dispozitiile de lege criticate nu vizeaza efectele juridice stinse ale unui raport juridic nascut sub imperiul legii vechi, precum si ca legiuitorul român a recunoscut beneficiul premiului anual pe anul 2010, modificând numai modalitatea de acordare a acestuia, fapt ce se încadreaza în "marja de apreciere" recunoscuta statelor membre.

Tribunalul Prahova - Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care arata ca este la latitudinea statului sa stabileasca cuantumul drepturilor salariale, precum si ca masura prevazuta în cuprinsul normei criticate raspunde unei situatii de criza economica si sociala majora a tarii, iar fondurile aferente premiului se redistribuie în vederea acordarii majorarii salariale de 15% prevazuta pentru întreg personalul bugetar în anul 2011.

Tribunalul Botosani - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 257/2012.

Curtea de Apel Galati - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, respectiv deciziile nr. 1.615/2011 si nr. 115/2012. De asemenea, arata ca autorul exceptiei pune în discutie chestiuni de interpretare si de aplicare a legii, care atrag competenta instantelor de judecata, iar nu pe cea a Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, respectiv deciziile nr. 115/2012, nr. 257/2012, nr. 549/2012, nr. 670/2012 si nr. 686/2012.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, legiuitorul nefacând altceva decât sa refuze supravietuirea legii vechi si sa reglementeze modul de actiune în timpul urmator intrarii ei în vigoare. Totodata, apreciaza ca premiul anual reprezinta un drept salarial suplimentar care poate fi dimensionat în functie de resursele bugetare existente.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta prevederile art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu urmatorul continut: "Sumele corespunzatoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acorda începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetatenilor, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 41 referitor la munca si protectia sociala a muncii, art. 44 privind dreptul de proprietate privata, art. 124 privind înfaptuirea justitiei si art. 125 privind statutul judecatorilor.

De asemenea, invoca si încalcarea art. 17 cu privire la dreptul de proprietate, art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, art. 15 din Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalitatii de tratament între persoane, fara deosebire de rasa sau origine etnica, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 180 din 19 iulie 2000, si art. 17 din Directiva Consiliului 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalitatii de tratament, în ceea ce priveste încadrarea în munca si ocuparea fortei de munca, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 303 din 2 decembrie 2000, ambele texte invocate privind sanctiunile ce pot fi suportate de statele membre ca urmare a nerespectarii celor doua directive, precum si cele statuate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene prin Hotarârea din 7 iulie 2011, pronuntata în Cauza C-310/10 (Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti împotriva lui Stefan Agafitei si altii).

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca Legea nr. 285/2010 are aplicabilitate limitata doar la anul 2011. În legatura cu problematica examinarii unor texte de lege care nu mai sunt în vigoare, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, a statuat ca "sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare".

Asadar, desi dispozitiile de lege supuse examinarii nu se mai încadreaza în fondul activ al legislatiei, Curtea urmeaza sa se pronunte asupra constitutionalitatii acestora, având în vedere ca raportul juridic nascut între angajat si angajator nu s-a stins în privinta acordarii premiului anual pe 2010 odata cu plata lunara a salariului în cursul anului 2011, tocmai datorita faptului ca angajatul contesta, potrivit legii, o eventuala neexecutare de catre angajator a obligatiei sale privind premiul anual pe 2010.

Cu privire la criticile de neconstitutionalitate formulate, Curtea retine ca, prin Decizia nr. 115 din 9 februarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2012, a respins ca neîntemeiata o exceptie de neconstitutionalitate ce viza în esenta aceleasi aspecte ridicate ca si în prezenta cauza.

Cu acel prilej, Curtea a statuat ca dispozitiile de lege criticate se aplica în egala masura întregului personal din sectorul bugetar si ca nu se poate vorbi despre drepturi fundamentale atunci când se reclama încetarea acordarii unui astfel de stimulent sau drept salarial suplimentar cum este premiul anual, asa încât nu este incident art. 41 din Constitutie, care garanteaza salariatilor dreptul la salariu. Totodata, prin aceeasi decizie, s-a aratat ca legiuitorul, prin art. 8 din Legea nr. 285/2010, a prevazut ca sumele aferente premiului anual pentru anul 2010 sa fie avute în vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, prin includerea acestora în salariul/solda/indemnizatia de baza a angajatului, potrivit reglementarilor din aceeasi lege. Premiul anual pe anul 2010, având în vedere faptul ca Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, a prevazut un atare drept legal pentru anul 2010, iar legiuitorul nu l-a eliminat în cursul anului 2010, reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila, pe care angajatul o are asupra angajatorului public si constituie un "bun" în sensul art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie, dar dispozitiile de lege criticate prevad în acelasi timp doar modalitatea prin care statul urmeaza sa îsi execute întru totul aceasta obligatie financiara, în forma aratata mai sus, fara a fi afectate în niciun fel cuantumul sau întinderea acestei creante. Asadar, Curtea a concluzionat ca nu se poate retine încalcarea prevederilor constitutionale si conventionale referitoare la dreptul de proprietate privata.

Curtea a mai retinut ca dispozitiile art. 8 din Legea nr. 285/2010, prin continutul lor normativ, nu vizeaza efectele juridice stinse ale unui raport juridic nascut sub imperiul legii vechi, pentru a fi posibila constatarea încalcarii principiului neretroactivitatii legii.

Curtea a mai constatat ca majorarea salariala din anul 2011, rezultata ca urmare a includerii premiului anual din 2010 în salariul/solda/indemnizatia de baza, este acordata si în continuare, dovada ca de la 1 ianuarie 2012 a ramas în plata acelasi nivel al retributiei, în conditiile în care legiuitorul a ales sa nu acorde niciun premiu anual pe anul 2011.

În ceea ce priveste pretinsa încalcare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constata ca, prin Decizia nr. 1.023 din 29 noiembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 17 ianuarie 2013, a statuat ca textul de lege criticat nu aduce atingere principiului egalitatii, "acesta aplicându-se în egala masura întregului personal din sectorul bugetar, legiuitorul conditionând implicit acordarea sumelor aferente premiului anual de continuarea raporturilor de munca cu angajatorul".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 124 si 125 din Constitutie, cu trimitere la afectarea statutului profesional ca urmare a încetarii acordarii premiului anual corespunzator anului 2010, Curtea observa ca aceste norme nu au incidenta în cauza, de vreme ce autorii exceptiei fac parte din categoria socioprofesionala a functionarilor publici, si nu din cea a magistratilor. Oricum, prevederile de lege criticate se aplica în egala masura întregului personal din sectorul bugetar.

În fine, celelalte prevederi invocate din actele internationale nu au incidenta în cauza; de altfel, autorii exceptiei nici nu motiveaza în vreun fel încalcarea acestora, ci fac o trimitere generala la textele acestor tratate internationale.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Marian Dumitru, Florica Gabriela Vintila (fosta Dumitru), Cristina Serban, Rodica Vornicu, Emilia Atofanei, Sofica Alina Ghiur, Mihaela Carmen Marcu, Laurentiu Stancu, Carmen Florentina Bardas, Andreea Dumitriu, Irina Fieraru, Paula Dobrila (fosta Boboc), Alina Maria Olteanu, Gabriela Iosifescu, Elena Buca, Maria Duta, Maria Magdalena Constantin, Costina Pana, Camelia Cioaca, Eugenia Gheorghe, Ramona Anghel, Cristina Speteanu, Adriana Stoian (fosta Gavrila) si Alina Vasiliu în Dosarul nr. 21.847/3/2012 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale, de Eleonora Capatâna, Lucia Saulea, Antoneta Marilena Bucur, Carmen Manta, Cecilia Adela Alexandru, Ion Bunghez si Roxana Gabriela Bugeac în Dosarul nr. 2.512/105/2012* al Tribunalului Prahova - Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal, de Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani în Dosarul nr. 10.379/40/2011 al Tribunalului Botosani - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si de Sindicatul Liber "Educatia" din Galati în Dosarul nr. 1.379/121/2012 al Curtii de Apel Galati - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 12 martie 2013.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf