Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 145 din 1 martie 2013

Pentru reluarea, la cerere, a activitatii domnului Florin Ionel in functia publica de secretar general adjunct in cadrul Ministerului Economiei

Având în vedere cererea domnului Florin Ionel, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, înregistrata la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/718 din 1 februarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Ionel îsi reia, la cerere, activitatea în functia publica de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf