Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 141 din 1 martie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Societatea Informationala de catre doamna Ion Monica Laura

Având în vedere propunerea Ministerului pentru Societatea Informationala formulata prin Adresa nr. 420 din 22 februarie 2013, precum si Avizul favorabil nr. 6.935/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Societatea Informationala de catre doamna Ion Monica Laura,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (2^1) si art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, doamna Ion Monica Laura exercita, cu caracter temporar, prin detasare, functia publica vacanta corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Societatea Informationala.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf