Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 136 din 28 februarie 2013

Pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice

Având în vedere solicitarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, formulata prin Adresa nr. 14.247 din 21 februarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Anexa "Componenta Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administratiei publice" la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administratiei publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 6 februarie 2013, se completeaza dupa cum urmeaza:

- Dupa punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu urmatorul cuprins:

"9. Radu Stroe, ministrul afacerilor interne".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf