Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 135 din 25 februarie 2013

Privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, precum si propunerea presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei formulata prin adresele nr. 58.350 din 14 decembrie 2012 si nr. 5.312 din 4 februarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

Se aproba componenta nominala a Consiliului consultativ al Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta decizie.

 

ART. 2

 

La data intrarii în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 183/2007 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 18 iunie 2007, cu modificarile ulterioare, se abroga.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

 

 

ANEXA 1

 

COMPONENTA NOMINALA

a Consiliului consultativ al Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Nr.

crt.

Numele si prenumeleInstitutia pe care o reprezinta
1.Alexandru SandulescuMinisterul Economiei
2.Corneliu CondreaMinisterul Economiei
3.Silvia VlasceanuFederatia Patronala a Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie - "ACUE"
4.Razvan Nicolescu Federatia Patronala Petrol si Gaze 
5.Petrica Pohrib Federatia Nationala a Sindicatelor din Electricitate - Univers
6.Gheorghe Buesteanu Sindicatul Liber Romgaz Medias 
7.Tudor Pendiuc Asociatia Municipiilor din România 
8.Ion Lungu Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din România - "AFEER"
9.Ioan Ignat Comitetul National Român al Consiliului Mondial al Energiei - "CNR - CME"
10.Ion Dobroiu Asociatia Nationala a Consumatorilor de Energie din România - "ANCER"
11.Costel Stanciu Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din  România
12.Elena Georgeta  GavriloiuConsiliul Concurentei 
13.Bogdan Marcel PandelicaAutoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf