Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 134 din 4 iunie 2013

Privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.

Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul în str. Amiral Constantin Balescu nr. 18, sectorul 1, Bucuresti, cod de înregistrare fiscala 31588130, reprezentata legal prin presedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013,

în baza hotarârii, consemnata în extrasul Procesului-verbal al sedintei din data de 26 aprilie 2013, în cadrul careia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în bd. George Enescu nr. 16A, parter, spatiul comercial nr. 2, Suceava, judetul Suceava, J33/559/15.09.2010, CUI 27389377/16.09.2010, RBK-668/20.12.2010, autorizata prin Decizia nr. 999 din 13 decembrie 2010,

a constatat urmatoarele:

Prin Hotarârea nr. 2 din 19 februarie 2013 a asociatului unic s-a decis suspendarea activitatii societatii, pe o perioada de 3 ani, iar prin Adresa înregistrata cu nr. 15.968 din 1 martie 2013 Societatea "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. a solicitat aprobarea suspendarii activitatii pentru o perioada de 3 ani.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) si art. 3 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, art. 5 lit. g) si art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 11 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, în vederea analizarii cererii de aprobare a suspendarii activitatii, a fost efectuat un control la sediul Societatii "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. pentru verificarea situatiei financiare.

La data controlului, asiguratorii au fost notificati cu privire la cererea de aprobare a suspendarii activitatii.

Din evidentele Societatii "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. a rezultat faptul ca au fost predate la societatile de asigurare toate documentele cu regim special, aflate în gestiunea brokerului.

Asiguratii au fost notificati cu privire la suspendarea activitatii si au fost îndrumati direct catre asiguratori pentru contractele de asigurare în derulare.

Nu au fost identificate litigii pe rolul instantelor de judecata în care Societatea "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. sa fie parte, în contradictoriu cu societati de asigurare si/sau reasigurare, cu fosti clienti/asigurati, salariati si cu fosti colaboratori.

Societatea "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. nu are datorii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara în contul taxei de functionare.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate, în scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare în România,

se decide:

 

ART. 1

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) si art. 3 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, art. 5 lit. g) si art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba cererea de suspendare a activitatii pentru o perioada de 3 ani a Societatii "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul în bd. George Enescu nr. 16A, parter, spatiul comercial nr. 2, Suceava, judetul Suceava, J33/559/15.09.2010, CUI 27389377/16.09.2010, RBK-668/20.12.2010, autorizata prin Decizia nr. 999 din 13 decembrie 2010.

 

ART. 2

 

Pe toata perioada de suspendare a activitatii de broker de asigurare, prevazuta la art. 1, societatii i se interzic atât desfasurarea activitatii de intermediere în asigurari, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistenta înainte si pe durata derularii contractelor sau în legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz, cât si desfasurarea oricaror altor operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3

 

(1) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. este obligata sa comunice Autoritatii de Supraveghere Financiara reluarea activitatii de asigurare, mentinerea suspendarii sau încetarea activitatii de broker de asigurare.

(2) Reluarea activitatii se va dispune prin decizie motivata a Autoritatii de Supraveghere Financiara.

 

ART. 4

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,
Dan Radu Rusanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf