Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 132 din 25 februarie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului de catre domnul Ionut Sebastian Iavor

Având în vedere propunerea Ministerului Tineretului si Sportului formulata prin Adresa nr. 1.075 din 18 februarie 2013, precum si avizul favorabil nr. 6.783/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar de catre domnul Ionut Sebastian Iavor a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionut Sebastian Iavor exercita, cu caracter temporar, functia publica vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf