Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 125 din 21 februarie 2013

Privind eliberarea, la cerere, a domnului Taras Razvan Ioan din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Având în vedere cererea domnului Taras Razvan Ioan înregistrata la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/779 din 5 februarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

La data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Taras Razvan Ioan se elibereaza, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf