Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 123 din 21 februarie 2013

Privind numirea domnului Dragos Ionut Banescu in functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici nr. 137/2012, prin care se propune numirea în functiile publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici a candidatilor admisi în urma concursului sustinut în data de 29 noiembrie 2012, precum si propunerea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, formulata prin Adresa nr. 640/RP din 15 februarie 2013,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 12 lit. d), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragos Ionut Banescu se numeste în functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.

 

ART. 2

 

La data prevazuta la art. 1, înceteaza aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 245/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Dragos Ionut Banescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 21 mai 2012.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf