Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1226 din 17 mai 2013

Pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului romanesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare

Având în vedere:

- prevederile art. 36 "Infrastructuri noi" din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna în sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 2003/55/CE;

- dispozitiile titlului II cap. IX "Noua infrastructura" din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012;

- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012,

luând în considerare cererea depusa de Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH de modificare a Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare, cu modificarile si completarile ulterioare, înregistrata la Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei sub nr. 16.516 din 1 aprilie 2013,

 

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmatoarea decizie:

 

ART. I

 

Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 1 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

-Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 3

(1) Prezenta decizie îsi înceteaza valabilitatea în cazul în care tronsonul românesc nu este pus în functiune pâna la data de 31 decembrie 2021.

(2) În situatia în care apar evenimente neprevazute, în afara sau sub controlul Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH, aceasta este obligata sa depuna la Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei o solicitare de modificare a termenului precizat la alin. (1)."

 

ART. II

 

Prezenta decizie se comunica Comisiei Europene de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

ART. III

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritatii Nationale de
Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrilet
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf