Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 122 din 19 februarie 2013

Privind modificarea si completarea Deciziei prim-ministrului nr. 226/2012 pentru infiintarea Comitetului interministerial privind monitorizarea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei din acordurile cu institutiile financiare internationale

În temeiul art. 18 alin. (1) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. I

 

Decizia prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înfiintarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligatiilor ce revin României din acordurile cu institutiile financiare internationale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 21 mai 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Ministerele si institutiile administratiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la sedintele Comitetului de catre un secretar de stat, iar celelalte institutii ale administratiei publice centrale de catre conducatorii acestora."

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Comitetul prezinta prim-ministrului informari saptamânale si ori de câte ori este necesar Guvernului informari bilunare, care cuprind inclusiv masurile ce se impun a fi luate de catre institutiile responsabile pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, precum si termenele de realizare a acestora."

3. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Cu acordul prim-ministrului, Comitetul poate prezenta informari institutiilor financiare internationale prevazute la art. 1 alin. (1)."

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 3

Comitetul se reuneste în sedinte ordinare saptamânale si, ori de câte ori este necesar, în sedinte extraordinare."

5. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) În termen de doua zile de la data intrarii în vigoare a prezentei decizii, ministerele si institutiile administratiei publice centrale prevazute în anexa vor comunica reprezentantul lor permanent în Comitet, potrivit art. 1 alin. (4). Ministerele care au structuri coordonate de ministri delegati vor desemna reprezentantul acestor structuri în Comitet."

6. Anexa se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

 

ART. II

 

În cuprinsul Deciziei prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înfiintarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligatiilor ce revin României din acordurile cu institutiile financiare internationale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 21 mai 2012, sintagma "viceprim-ministru, ministrul finantelor publice" se înlocuieste cu sintagma "ministru delegat pentru buget".

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

 

 

ANEXA 1

(Anexa la Decizia prim-ministrului nr. 226/2012)

 

Ministerele si institutiile administratiei centrale care fac parte din Comitetul interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligatiilor ce revin României din acordurile cu institutiile financiare internationale

 

1. Ministerul Finantelor Publice

2. Ministerul Economiei

3. Ministerul Transporturilor

4. Ministerul Justitiei

5. Ministerul Sanatatii

6. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

7. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

8. Ministerul pentru Societatea Informationala

9. Ministerul Afacerilor Interne

10. Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

11. Ministerul Fondurilor Europene

12. Secretariatul General al Guvernului

13. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

14. Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei

15. Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf