Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 118 din 18 februarie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului de catre domnul Danut-Cristian Popa

Având în vedere propunerea Ministerului Tineretului si Sportului formulata prin Adresa nr. 11 din 31 ianuarie 2013, precum si Avizul favorabil nr. 5.494/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului de catre domnul Danut-Cristian Popa,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (2^1) si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Danut-Cristian Popa exercita, cu caracter temporar, prin detasare, functia publica vacanta corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf