Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 117 din 6 februarie 2013

Privind modificarea art. 16 alin. (2) din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 459/2010 privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national

În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 si 4, art. 10 alin. (2) pct. 5 si 10, art. 11 alin. (1), respectiv ale art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

La articolul 16 din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 459/2010 privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2010, cu modificarile ulterioare, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Cu caracter tranzitoriu, numerele nationale scurte 1951 si 1958 pot fi utilizate în conditiile existente la data intrarii în vigoare a prezentei decizii, pâna la data de 19 februarie 2014."

 

Presedintele Autoritatii Nationale
pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,
Marius Catalin Marinescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf