Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 117 din 18 februarie 2013

Privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de catre domnul Mihai Sova

Având în vedere propunerea formulata de Ministerul Afacerilor Interne prin Adresa nr. 326/RS din 13 februarie 2013 si Avizul favorabil nr. 5.676/2013 conexat cu nr. 5.794/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de catre domnul Mihai Sova,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), precum si al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Sova exercita, cu caracter temporar, functia publica vacanta din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf