Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 115 din 15 iunie 2012

Privind avizarea constituirii si functionarii organismului de gestiune colectiva a drepturilor de autor Asociatia Producatorilor de Muzica - APM

Având în vedere dispozitiile art. 125 alin. (1) si art. 126 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de Referatul Directiei registre si gestiune colectiva nr. RGII/5.592 din 15 iunie 2012,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificarile ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

Se avizeaza constituirea si functionarea ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor Asociatia Producatorilor de Muzica - APM, având sediul în municipiul Bucuresti, str. Sold. Croitoru nr. 6, bl. 8, sc. 1, et. 1, ap. 8, sectorul 5.

 

ART. 2

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor,
Robert Bucur
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf