Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 110 din 12 februarie 2013

Privind numirea domnului Danut Sandulescu in functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici nr. 142/2012, propunerea Ministerului Tineretului si Sportului formulata prin Adresa nr. 9 din 28 ianuarie 2013, Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 4.044 din 5 februarie 2013, precum si prevederile art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Danut Sandulescu se numeste în functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf