Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 11 din 11 decembrie 2012

Privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highis Sud

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeana nr. 302.153 din 5 decembrie 2012,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

Concesiunea miniera de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highis Sud, judetul Hunedoara, convenita prin Licenta de concesiune nr. 10.138/2008, încheiata între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comerciala HOQ OPERATIONS - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar, înceteaza la data publicarii prezentei decizii.

 

ART. 2

 

Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Dutu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf