Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1094 din 20 decembrie 2012

Referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului nr. 44/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului

Cu Adresa nr. 51/5.001 din 22 noiembrie 2012, secretarul general interimar al Camerei Deputatilor a trimis Curtii Constitutionale sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea Hotarârii Parlamentului României nr. 44/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului, sesizare formulata de 53 de deputati apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Sesizarea de neconstitutionalitate a fost înregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 6.379 din 22 noiembrie 2012 si formeaza obiectul Dosarului nr. 1.506/L/2/2012.

La sesizare a fost anexat tabelul cuprinzând semnaturile celor 53 de deputati. Potrivit acestei liste, autorii sesizarii sunt urmatorii: Stefan Seremi, Constantin Dascalu, Iosif Stefan Dragulescu, Gabriel Andronache, Clement Negrut, Iosif Veniamin Blaga, Ialomitianu Gheorghe, Petru Calian, Constantin Chirila, Mircea-Nicu Toader, Sulfina Barbu, Doinita-Mariana Chircu, Adrian Henorel Nitu, Teodor-Marius Spînu, Vasile Gherasim, Tinel Gheorghe, Eugen Badalan, Lucian Nicolae Bode, Mircea Lubanovici, Cornel Ghita, Stelian Ghita-Eftemie, Marius Rogin, George Ionescu, Razvan Mustea-Serban, Valerian Vreme, Toader Stroian, Petru Movila, Cristina Elena Dobre, Nicusor Paduraru, Samoil Vîlcu, Costica Canacheu, Claudia Boghicevici, Mihai Stroe, Sanda-Maria Ardeleanu, Ioan Oltean, Valeriu Alecu, Corneliu Olar, Florin Postolachi, Mihai Surpateanu, Sorin Stefan Zamfirescu, Daniel Buda, Cristian Petrescu, Adrian Florescu, Cezar-Florin Preda, Alin Augustin Florin Popoviciu, Mircea Marin, Gabriel-Dan Gospodaru, Carmen Axenie, Cristian-Ion Burlacu, Mihaela Stoica, Iulian Vladu, Constantin Severus Militaru si Ioan-Nelu Botis.

În motivarea sesizarii de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca Hotarârea Parlamentului României nr. 44/2012 încalca dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) privind trasaturile statului român si obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor.

De asemenea, sunt invocate dispozitiile art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum si deciziile Curtii Constitutionale nr. 53 si 54 din 25 ianuarie 2011, nr. 307 din 28 martie 2012 si nr. 783 din 26 septembrie 2012.

Autorii sesizarii considera ca, în numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului, prin actul criticat, nu a fost respectata procedura prevazuta de art. 11 din Legea nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, încalcându-se astfel dispozitiile art. 1 alin. (3) si (5) din Constitutie.

În sustinerea criticii sunt invocate si stenogramele sedintelor birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului din 15, 22 si 30 octombrie 2012, adresele privind propunerile de nominalizare a posibililor noi membri ai Consiliului National al Audiovizualului, precum si stenogramele dezbaterilor din cadrul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului din 23 si 30 octombrie 2012, documente anexate, în copie, sesizarii.

În temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, la data de 23 noiembrie 2012, Curtea a solicitat punctele de vedere ale birourilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor asupra sesizarii de neconstitutionalitate.

Secretarul general al Senatului a transmis punctul de vedere al Biroului permanent al Senatului, prin Adresa nr. XXXV/4.207 din 4 decembrie 2012, înregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 6.573 din 4 decembrie 2012. Potrivit acestuia, Hotarârea Parlamentului României nr. 44/2012 a fost adoptata cu respectarea dispozitiilor cuprinse în Legea nr. 504/2002 si în Constitutie. În acest sens, arata ca, în cadrul sedintei comune a celor doua comisii de specialitate ale Parlamentului, au fost audiati si votati candidatii propusi de toate grupurile parlamentare, inclusiv cei propusi de grupurile parlamentare ale Partidului Democrat Liberal, precum si de grupurile parlamentare progresiste.

De asemenea, asa cum rezulta din stenograma sedintei comune din 23 octombrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 105 din 31 octombrie 2012, cei doi candidati propusi de Partidul Democrat Liberal au primit, în urma votului plenului comun, 26 voturi pentru si 206 voturi contra, respectiv 31 de voturi pentru si 201 voturi contra, insuficiente pentru a fi alesi.

În fine, arata ca situatia numirii membrilor Consiliului National al Audiovizualului nu poate fi apreciata ca fiind similara situatiei candidatilor pentru functiile de membri ai Consiliului de administratie al Societatii Române de Televiziune, deoarece, spre deosebire de situatia acestora din urma, toti candidatii propusi de toate grupurile parlamentare pentru functiile de membri ai Consiliului National al Audiovizualului au fost audiati si au primit voturi, atât în cadrul comisiilor reunite, cât si în plenul comun. Totodata, spre deosebire de Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române de Televiziune, Legea nr. 504/2002 nu stabileste ca ocuparea locurilor se face potrivit configuratiei politice si ponderii în Parlament a grupurilor parlamentare.

În consecinta, solicita respingerea sesizarii de neconstitutionalitate.

Presedintele Camerei Deputatilor a transmis punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputatilor, prin Adresa nr. 1/2.300/vz din 6 decembrie 2012, înregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 6.655 din 6 decembrie 2012. Invocând aspecte din jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la controlul de constitutionalitate al hotarârilor Parlamentului (spre exemplu, deciziile nr. 799 din 17 iunie 2011 si nr. 727 din 9 iulie 2012), considera ca sesizarea de neconstitutionalitate a Hotarârii Parlamentului României nr. 44/2012 trebuie respinsa ca inadmisibila, întrucât Consiliul National al Audiovizualului nu este reglementat în Constitutie.

Totodata, prin prisma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 738 din 19 septembrie 2012, sustine ca circumscrierea, în functie de criteriul nerespectarii de catre hotarârile adoptate a procedurilor constitutionale si regulamentare, nu se aplica hotarârii criticate prin prezenta sesizare de neconstitutionalitate, întrucât procedurile legale si regulamentare au fost respectate.

În acelasi timp, apreciaza ca sustinerile autorilor sesizarii de neconstitutionalitate sunt lipsite de temeinicie, deoarece critica de neconstitutionalitate are un caracter formal. Mai mult, autorii sesizarii nu identifica care aspect din norma de referinta, constând în art. 1 alin. (3) din Constitutie, ar fi fost încalcat prin hotarârea atacata.

De asemenea, precizeaza ca, potrivit documentelor înregistrate în cadrul procedurii parlamentare, forul legislativ, care are o competenta exclusiva cu privire la numirea membrilor Consiliului National al Audiovizualului, a respectat toate etapele si termenele reglementate în textele de lege incidente, în ceea ce priveste declansarea procedurii de numire, formularea propunerilor de candidati si înaintarea acestora catre birourile permanente ale celor doua Camere, în termen de 15 zile de la data declansarii procedurii de numire, transmiterea propunerilor înregistrate la birourile permanente catre comisiile permanente de specialitate ale celor doua Camere, audierea candidatilor în sedinta comuna a comisiilor sesizate, întocmirea avizului comun de catre comisiile de specialitate ale celor doua Camere, realizarea dezbaterilor în sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului cu privire la numirea membrilor Consiliului National al Audiovizualului, aprobarea candidaturilor cu votul majoritatii parlamentarilor prezenti, în conditiile asigurarii cvorumului de sedinta.

Având în vedere argumentele expuse, Biroul permanent al Camerei Deputatilor apreciaza ca sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiata, motiv pentru care solicita respingerea acesteia.

 

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale birourilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor, lucrarile si documentele aflate la dosar, raportul întocmit de judecatorul-raportor, Hotarârea Parlamentului României nr. 44/2012, precum si dispozitiile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta sa se pronunte, în temeiul dispozitiilor art. 146 lit. l) din Constitutie si ale art. 3 alin. (2), art. 10, 27 si 28 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, asupra constitutionalitatii Hotarârii Parlamentului României nr. 44/2012.

Obiectul sesizarii de neconstitutionalitate îl constituie Hotarârea Parlamentului României nr. 44/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 31 octombrie 2012, care are urmatorul cuprins:

"În temeiul prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Parlamentul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Se numesc membri ai Consiliului National al Audiovizualului, începând cu data de 20 decembrie 2012, pentru un mandat de 6 ani, dupa cum urmeaza:

- domnul Buda Viorel Vasile, membru titular, si doamna Nicolae-Ioana Nicoleta, membru supleant, la propunerea Camerei Deputatilor;

- domnul Lorand Turos, membru titular, si doamna Orsolya Eva Borsos, membru supleant, la propunerea Senatului;

- doamna Gubernat Maria Monica, membru titular, la propunerea Camerei Deputatilor;

- domnul Popescu Razvan, membru titular, si domnul Balasoiu Gheorghe, membru supleant, la propunerea Senatului;

- domnul Gabrea Florin, membru titular, si domnul Deaca Mircea Valeriu, membru supleant la propunerea Presedintelui României;

- doamna Georgescu Laura Corina, membru titular, si domnul Giboi Alexandru Ion, membru supleant, la propunerea Guvernului.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comuna din 30 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata."

 

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea criticii de neconstitutionalitate sunt urmatoarele:

- Art. 1 alin. (3): "România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.";

- Art. 1 alin. (5): "În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie."

De asemenea, sunt invocate dispozitiile art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, modificate si completate prin art. I pct. 4 din Legea nr. 402/2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 10 octombrie 2003, potrivit carora:

"(1) Consiliul este compus din 11 membri si este numit de Parlament, la propunerea:

a) Senatului: 3 membri;

b) Camerei Deputatilor: 3 membri;

c) Presedintelui României: 2 membri;

d) Guvernului: 3 membri.

(2) Propunerile nominalizeaza candidatul pentru postul de titular, precum si candidatul pentru postul de supleant si se înainteaza birourilor permanente ale celor doua Camere, în termen de 15 zile de la data declansarii procedurii de numire.

(3) Birourile permanente ale celor doua Camere înainteaza propunerile comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii candidatilor în sedinta comuna.

(4) În urma audierii comisiile permanente de specialitate întocmesc un aviz comun pe care îl prezinta în sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului.

(5) Candidaturile se aproba cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, în conditiile întrunirii cvorumului celor doua Camere.

(6) Membrii Consiliului sunt garanti ai interesului public si nu reprezinta autoritatea care i-a propus.

(7) Durata mandatului membrilor Consiliului este de 6 ani, iar numirea acestora se face esalonat, în functie de expirarea mandatului.

(8) În cazul în care un loc în Consiliu devine vacant înaintea expirarii mandatului, acesta va fi ocupat de supleant pâna la expirarea mandatului initial de 6 ani."

Analizând sesizarea de neconstitutionalitate sub aspectul admisibilitatii, Curtea retine ca, prin deciziile nr. 53 si 54 din 25 ianuarie 2011, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 3 februarie 2011, a statuat ca pot fi supuse controlului de constitutionalitate numai hotarârile Parlamentului, hotarâri care afecteaza valori, reguli si principii constitutionale sau, dupa caz, organizarea si functionarea autoritatilor si institutiilor de rang constitutional. Curtea a facut, însa, o distinctie clara între hotarârile care sunt criticate din perspectiva valorilor, regulilor si principiilor constitutionale, pe de o parte, si hotarârile care prin obiectul lor vizeaza organizarea si functionarea autoritatilor si institutiilor de rang constitutional, pe de alta parte.

Raportând considerentele de mai sus la cauza de fata, Curtea retine ca autoritatea publica vizata prin hotarârea criticata, si anume Consiliul National al Audiovizualului, nu este una de rang constitutional, organizarea si functionarea acesteia fiind prevazute în Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Astfel, Consiliul National al Audiovizualului este o autoritate publica autonoma sub control parlamentar si reprezinta garantul interesului public în domeniul comunicarii audiovizuale, asa cum stabileste art. 10 alin. (1) din Legea nr. 504/2002, fiind compus, potrivit art. 11 alin. (1) din aceeasi lege, din 11 membri numiti de Parlament la propunerea Senatului (3 membri), Camerei Deputatilor (3 membri), Presedintelui României (2 membri) si Guvernului (3 membri).

Potrivit art. 11 alin. (6) din lege, cei 11 membri ai Consiliului National al Audiovizualului sunt garanti ai interesului public si nu reprezinta autoritatea care i-a propus.

Prin urmare, nereferindu-se la o institutie fundamentala a statului, hotarârea criticata poate fi cenzurata numai din punctul de vedere al exigentelor procedurale si substantiale stabilite expres prin textul Constitutiei; asadar, criticile trebuie sa aiba o evidenta relevanta constitutionala, si nu legala. Cu alte cuvinte, norma de referinta în cadrul controlului de constitutionalitate nu poate avea valoare infraconstitutionala, ci doar rang constitutional.

În legatura cu acest aspect, Curtea constata ca autorii sesizarii invoca încalcarea dispozitiilor art. 1 alin. (3) si (5) din Constitutie prin raportare la art. 11 din Legea nr. 504/2002. Asadar, este vizata înfrângerea unor dispozitii constitutionale ca urmare a presupusei încalcari a prevederilor de lege referitoare la procedura de numire a membrilor Consiliului National al Audiovizualului, care se desfasoara potrivit art. 11 din legea sus-mentionata.

În aceste conditii, Curtea retine ca, în cauza, critica de neconstitutionalitate nu vizeaza, în realitate, încalcarea unor exigente procedurale si substantiale impuse prin dispozitiile Constitutiei, de vreme ce aceasta nu contine norme privind propunerea si numirea membrilor Consiliului National al Audiovizualului. În plus, nici Constitutia si nici Legea nr. 504/2002 nu stabilesc regula respectarii principiului configuratiei politice si a ponderii în Parlament a grupurilor parlamentare în ceea ce priveste propunerea membrilor autoritatii publice mentionate, astfel cum este prevazut în Legea nr. 41/1994, si, de aceea, argumentele de neconstitutionalitate sustinute de autorii sesizarii prin prisma Deciziei nr. 783 din 26 septembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 3 octombrie 2012, nu au nicio relevanta în cauza.

Pe cale de consecinta, Curtea constata ca invocarea dispozitiilor art. 1 alin. (3) si (5) din Constitutie este, în cazul de fata, pur formala, iar nu efectiva si relevanta din punct de vedere constitutional.

În aceste conditii, având în vedere ca autoritatea publica vizata, Consiliul National al Audiovizualului, nu este reglementata în Legea fundamentala, nefiind de rang constitutional, si ca procedura de numire a membrilor Consiliului National al Audiovizualului este de rang legal, Curtea constata ca sesizarea de neconstitutionalitate a Hotarârii Parlamentului României nr. 44/2012 nu îndeplineste conditiile de admisibilitate stabilite pe cale jurisprudentiala si, în consecinta, urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. l) din Constitutie, al art. 1, 3, 10, 27 si 28 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, sesizarea de neconstitutionalitate a Hotarârii Parlamentului României nr. 44/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului, formulata de 53 de deputati apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterile au avut loc în datele de 12 decembrie 2012 si 20 decembrie 2012 si la acestea au participat: Augustin Zegrean, presedinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lazaroiu, Mircea Stefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Puskas Valentin Zoltan si Tudorel Toader, judecatori.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Simina Gagu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf