Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 109 din 11 februarie 2013

Pentru numirea domnului Vlad Stefan Stoica in functia de sef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ARTICOL UNIC

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Vlad Stefan Stoica se numeste în functia de sef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf