Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1067 din 11 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 619 alin. 5 si ale art. 725 alin. 1 teza a doua din Codul de procedura civila

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 619 alin. 5 si ale art. 725 pct. 1 teza a doua din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Mariana Tîrdoiu în Dosarul nr. 4.510/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.434D/2012.

La apelul nominal se prezinta, pentru autoarea exceptiei de neconstitutionalitate, domnul avocat Constantin Cîrstea din Baroul Bucuresti, cu împuternicire avocatiala depusa la dosar, lipsind cealalta parte, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca autoarea exceptiei de neconstitutionalitate a depus o cerere prin care solicita admiterea acesteia.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, care arata ca dispozitiile constitutionale sunt încalcate prin faptul ca se interzice formularea unei cereri de revizuire în materie de divort. De asemenea, dispozitiile art. 725 pct. 1 teza a doua din Codul de procedura civila sunt, dupa opinia sa, neconstitutionale, întrucât prevad principiul retroactivitatii legii civile.

În continuare, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând deciziile Curtii Constitutionale nr. 3 din 18 ianuarie 2011 si nr. 1.679 din 15 decembrie 2009, pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate. Acesta considera ca normele de procedura sunt de stricta interpretare.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 22 octombrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 4.510/2/2012, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 619 alin. 5 si ale art. 725 pct. 1 teza a doua din Codul de procedura civila.

Exceptia a fost invocata de Mariana Tîrdoiu într-un dosar având ca obiect solutionarea unei cereri de revizuire formulate împotriva unei decizii civile a Curtii de Apel Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât se încalca accesul liber la justitie, în conditiile în care hotarârile pronuntate în materie de divort nu sunt supuse revizuirii. Se mai arata ca vechea reglementare permitea acest lucru.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie prevederile dispozitiilor art. 619 alin. 5 si ale art. 725 pct. 1 teza a doua din Codul de procedura civila, prevederi ce au urmatoarea redactare:

- Art. 619 alin. 5: "Hotarârea data în materie de divort nu este supusa revizuirii.";

- Art. 725 alin. 1 teza a doua: "Dispozitiile legii noi de procedura se aplica, în momentul intrarii ei în vigoare, si proceselor în curs de judecata începute sub legea veche, precum si executarii silite începute sub acea lege."

În opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea cetatenilor în fata legii, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la aparare si art. 26 privind viata intima, familiala si privata.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata urmatoarele:

I. În ceea ce priveste dispozitiile art. 725 alin. 1 teza a doua din Codul de procedura civila, Curtea constata ca dispozitiile art. 619 alin. 5 din Codul de procedura civila erau în vigoare la data formularii actiunii de divort, astfel încât sustinerile autoarei exceptiei referitoare la faptul ca în trecut legea procesual civila ar fi prevazut posibilitatea formularii revizuirii în procesele de divort nu au relevanta pentru prezenta cauza, întrucât dispozitiile de drept procesual civil sunt de imediata aplicare. Acest articol criticat si-ar fi gasit, eventual, aplicarea daca ar fi fost vorba despre un proces început sub o lege si continuat sub o noua lege de procedura civila.

Prin urmare, rezulta ca exceptia de neconstitutionalitate nu are legatura cu solutionarea cauzei în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992; astfel, întrucât exceptia de neconstitutionalitate nu îndeplineste o conditie de admisibilitate, aceasta, în temeiul art. 29 alin. (1) si (5) din Legea nr. 47/1992, urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila (a se vedea Decizia nr. 171 din 8 februarie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 7 aprilie 2011).

II. Referitor la prevederile art. 619 alin. 5 din Codul de procedura civila, Curtea retine ca art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit caruia "Competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege", precum si art. 129, care prevede ca "Împotriva hotarârilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, în conditiile legii", atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecata, inclusiv a conditiilor de exercitare a cailor de atac. Ratiunea pentru care legiuitorul a optat pentru aceasta solutie este legata de necesitatea asigurarii stabilitatii raporturilor juridice într-un domeniu sensibil, astfel încât sa nu se ajunga la încalcarea dreptului la viata privata. De altfel, în materia casatoriei, vointa sotilor de a ramâne împreuna este determinanta pentru continuarea raporturilor juridice ce se stabilesc între acestia.

Curtea mai retine ca, potrivit art. 927 alin. 3 din noul Cod de procedura civila, "Daca unul dintre soti s-a recasatorit, hotarârea definitiva prin care s-a desfacut casatoria nu este supusa contestatiei în anulare si revizuirii în ce priveste divortul". Chiar daca noul Cod de procedura civila ce urmeaza sa intre în vigoare la 1 februarie 2013 circumstantiaza prevederile în vigoare, în momentul de fata, solutia de principiu si ratiunea care au stat la baza acestei optiuni a legiuitorului ramân valabile.

 

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

I. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 725 alin. 1 teza a doua din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Mariana Tîrdoiu în Dosarul nr. 4.510/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie.

II. Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 619 alin. 5 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de aceeasi autoare în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf