Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1050 din 11 decembrie 2012

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, exceptie ridicata de Ilie Ursu în Dosarul nr. 1.324/112/2011 al Tribunalului Bistrita-Nasaud - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.247D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibila a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece criticile autorului exceptiei vizeaza interpretarea si aplicarea legii.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 25 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.324/112/2011, Tribunalul Bistrita-Nasaud - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de contestatorul Ilie Ursu într-o cauza având ca obiect solutionarea cererii de anulare a deciziei de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1), art. 44 alin. (1) si art. 47 alin. (2) din Legea fundamentala. În acest sens, arata ca în luna august 2010, împlinind 25 ani vechime în magistratura, a depus cerere de pensionare la Casa Judeteana de Pensii Bistrita-Nasaud, dar i s-a luat în considerare, în mod gresit, baza de calcul diminuata cu 25%, datorita Legii nr. 118/2010.

Astfel, considera ca este discriminat în raport cu alti colegi carora li s-au emis deciziile pentru pensia de serviciu înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 118/2010. Invoca în acest sens jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la principiul nediscriminarii.

În final, solicita Curtii Constitutionale sa constate ca prevederile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 sunt neconstitutionale, în masura în care din sintagma "indemnizatia de încadrare bruta lunara [...] si sporurile avute în ultima luna de activitate înainte de data pensionarii" - ce reprezinta baza de calcul al pensiei de serviciu -, se desprinde întelesul ca drepturile salariale din ultima luna de activitate se refera la cele efectiv realizate, încasate, iar nu si la cele de încadrare efectiva stabilite conform dispozitiilor legale. Facând posibila o asemenea interpretare prin modul ambiguu al sintagmei folosite de textul art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, sustine ca aceasta dispozitie de lege este neconstitutionala.

Tribunalul Bistrita-Nasaud - Sectia I civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece sintagma "avute" se refera la drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale incidente pentru o anumita perioada, iar nu la drepturile banesti efectiv încasate în luna anterioara pensionarii. Pentru perioada de incidenta a Legii nr. 118/2010, indemnizatia avuta, adica cea prevazuta de lege, în sensul art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 este cea rezultata din aplicarea reducerii de 25%, reducere prevazuta de Legea nr. 118/2010.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins: "Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti de la Înalta Curte de Casatie si Justitie si personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si fostii judecatori si procurori financiari si consilierii de conturi de la sectia jurisdictionala care au exercitat aceste functii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel putin 25 de ani în functia de judecator ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si în functia de judecator ori procuror financiar sau consilier de conturi de la sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi se pot pensiona la cerere si pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de încadrare bruta lunara sau de salariul de baza brut lunar, dupa caz, si sporurile avute în ultima luna de activitate înainte de data pensionarii."

Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile de lege criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate si art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca autorul acesteia este nemultumit de interpretarea pe care instantele judecatoresti o dau art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 si, mai mult, de aplicarea acestor dispozitii de lege. Astfel, acesta critica faptul ca instantele judecatoresti considera ca sintagma "baza de calcul reprezentata de indemnizatia de încadrare bruta lunara sau de salariul de baza brut lunar, dupa caz, si sporurile avute" s-ar referi la drepturile banesti efectiv încasate în luna anterioara pensionarii, iar nu la drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale incidente în acea perioada.

Or, Curtea retine ca interpretarea si aplicarea legii intra în competenta instantelor judecatoresti, iar nu a Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, exceptie ridicata de Ilie Ursu în Dosarul nr. 1.324/112/2011 al Tribunalului Bistrita-Nasaud - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf