Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 104 din 6 februarie 2013

Privind infiintarea Comitetului interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice

În temeiul art. 18 alin. (1) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

(1) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii se înfiinteaza Comitetul interministerial pentru resursele umane în domeniul administratiei publice, denumit în continuare Comitetul.

(2) Comitetul este condus de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, care are calitatea de presedinte.

(3) Ministerele si institutiile administratiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la sedintele Comitetului la nivel de ministru, iar institutiile administratiei publice centrale de catre conducatorii acestora.

(4) La sedintele Comitetului, ministerele pot fi reprezentate la nivel de secretar de stat numai cu mandat expres din partea ministrului.

(5) La lucrarile Comitetului pot participa, în calitate de invitati, specialisti, reprezentanti ai sindicatelor si ai societatii civile.

 

ART. 2

 

(1) Comitetul are ca obiectiv stabilirea unor masuri pentru dezvoltarea resurselor umane în domeniul administratiei publice, care sa asigure transparentizarea recrutarii si cresterea atractivitatii functiei publice, precum si eficientizarea utilizarii resurselor umane în cadrul administratiei publice.

(2) Pentru realizarea obiectivului prevazut la alin. (1), Comitetul are urmatoarele atributii specifice:

a) analizarea legii salarizarii unitare a personalului platit din fonduri publice, a Statutului functionarilor publici si a Codului muncii, în vederea identificarii constrângerilor si dificultatilor în implementare;

b) analizarea, în functie de atributiile specifice fiecarei institutii a administratiei publice centrale, a numarului de personal necesar pentru realizarea sarcinilor si obiectivelor specifice;

c) identificarea domeniilor de activitate în care numarul de personal este insuficient, prioritizarea nevoilor de angajare de personal suplimentar si realizarea unui plan de masuri pe termen mediu si lung în scopul adecvarii numarului de personal;

d) dezvoltarea unui set de indicatori de performanta masurabili în domeniul resurselor umane.

(3) În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comitetul va analiza situatia resurselor umane din fiecare minister si din institutiile si autoritatile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia, împreuna cu ministrul de resort.

(4) Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, va prezenta în sedintele Guvernului informari periodice privind îndeplinirea obiectivului prevazut în prezenta decizie.

 

ART. 3

 

(1) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

(2) La solicitarea presedintelui Comitetului, în cadrul secretariatului tehnic vor fi cooptati si reprezentanti ai altor ministere, desemnati prin ordin al ministrului.

(3) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aproba prin hotarâre regulamentul de organizare si functionare.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

 


 

ANEXA 1

 

Componenta Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administratiei publice

 

1. Nicolae-Liviu Dragnea, viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice - presedinte

2. Daniel Chitoiu, viceprim-ministru, ministrul finantelor publice - vicepresedinte

3. Mona-Maria Pivniceru, ministrul justitiei - membru

4. Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice - membru

5. Eugen Orlando Teodorovici, ministrul fondurilor europene - membru

6. Liviu Voinea, ministrul delegat pentru buget - membru

7. Ion Moraru, secretarul general al Guvernului - membru

8. Eugen Coifan, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici - membru.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf