Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 101 din 1 februarie 2013

Privind numirea domnului Adrian Gearap in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

Având în vedere propunerea formulata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prin Adresa înregistrata la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/627 din 29 ianuarie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 4 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Gearâp se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu.

 

ART. 2

 

La data prevazuta la art. 1 înceteaza aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 73/2013 privind exercitarea atributiilor presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf