Rezultatele cautarii

Monitorul Oficial nr. 809 din 2013

Ordonanta de urgenta nr. 111 din 18 decembrie 2013

pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative
Monitorul Oficial nr. 703 din 2013

Ordonanta de urgenta nr. 102 din 14 noiembrie 2013

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Monitorul Oficial nr. 620 din 2013

Ordonanta de urgenta nr. 91 din 2 octombrie 2013 (Codul insolventei)

privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
Monitorul Oficial nr. 593 din 2013

Ordonanta de urgenta nr. 88 din 18 septembrie 2013

privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Monitorul Oficial nr. 389 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 68 din 26 iunie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura
Monitorul Oficial nr. 389 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 74 din 26 iunie 2013

Privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Monitorul Oficial nr. 390 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 75 din 26 iunie 2013

Privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
Monitorul Oficial nr. 389 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 76 din 26 iunie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
Monitorul Oficial nr. 393 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 77 din 26 iunie 2013

Pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor
Monitorul Oficial nr. 391 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 78 din 26 iunie 2013

Pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara
Monitorul Oficial nr. 390 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 79 din 26 iunie 2013

Privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Monitorul Oficial nr. 392 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 80 din 26 iunie 2013

Privind taxele judiciare de timbru
Monitorul Oficial nr. 390 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 81 din 26 iunie 2013

Privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila
Monitorul Oficial nr. 386 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 65 din 26 iunie 2013

Pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea absolventilor Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", promotia 2013
Monitorul Oficial nr. 387 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 67 din 26 iunie 2013

Pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore
Monitorul Oficial nr. 386 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 69 din 26 iunie 2013

Pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
Monitorul Oficial nr. 387 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 70 din 26 iunie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene
Monitorul Oficial nr. 388 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 71 din 26 iunie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru prorogarea unui termen
Monitorul Oficial nr. 388 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 72 din 26 iunie 2013

Privind reorganizarea unor institutii publice aflate in subordinea Ministerului Culturii
Monitorul Oficial nr. 383 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 66 din 26 iunie 2013

Pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului
Monitorul Oficial nr. 377 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 63 din 19 iunie 2013

Pentru modificarea art. 13 alin. (1^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie
Monitorul Oficial nr. 377 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 64 din 19 iunie 2013

Privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
Monitorul Oficial nr. 374 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 62 din 19 iunie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor masuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830 - 862 MHz, 1747,5 - 1785 MHz, 1842,5 - 1880 MHz si 2500 - 2690 MHz, precum si pentru aprobarea unor masuri in domeniul financiar-bugetar
Monitorul Oficial nr. 364 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 43 din 15 mai 2013

Privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor
Monitorul Oficial nr. 363 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 61 din 12 iunie 2013

Pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Monitorul Oficial nr. 230 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 28 din 10 aprilie 2013

Pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
Monitorul Oficial nr. 227 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 30 din 16 aprilie 2013

Pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean
Monitorul Oficial nr. 224 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 26 din 10 aprilie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
Monitorul Oficial nr. 223 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 27 din 10 aprilie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene
Monitorul Oficial nr. 220 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 29 din 16 aprilie 2013

Privind stabilirea unor masuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
Monitorul Oficial nr. 210 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 23 din 3 aprilie 2013

Privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 - 2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014
Monitorul Oficial nr. 208 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 24 din 10 aprilie 2013

Pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Monitorul Oficial nr. 208 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 25 din 10 aprilie 2013

Pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
Monitorul Oficial nr. 202 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 22 din 3 aprilie 2013

Pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare
Monitorul Oficial nr. 191 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 27 martie 2013

Pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila
Monitorul Oficial nr. 187 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 20 din 27 martie 2013

Privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
Monitorul Oficial nr. 183 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 19 din 27 martie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Monitorul Oficial nr. 176 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 17 din 27 martie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene
Monitorul Oficial nr. 176 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 18 din 27 martie 2013

Pentru desemnarea entitatii publice care exercita, in numele statului, calitatea de actionar la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias
Monitorul Oficial nr. 156 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 16 din 20 martie 2013

Pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania
Monitorul Oficial nr. 154 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 15 din 20 martie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si pentru modificarea unor acte normative
Monitorul Oficial nr. 139 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 13 din 6 martie 2013

Privind serviciile postale
Monitorul Oficial nr. 133 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 14 din 6 martie 2013

Privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Monitorul Oficial nr. 127 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 12 din 6 martie 2013

Pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene
Monitorul Oficial nr. 122 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 11 din 27 februarie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
Monitorul Oficial nr. 119 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 9 din 19 februarie 2013

Privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Monitorul Oficial nr. 114 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 10 din 27 februarie 2013

Pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006
Monitorul Oficial nr. 115 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 8 din 19 februarie 2013

Privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 111 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 7 din 19 februarie 2013

Privind modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 98 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 6 din 13 februarie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative
Monitorul Oficial nr. 72 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 5 din 30 ianuarie 2013

Pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate
Monitorul Oficial nr. 67 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 2 din 30 ianuarie 2013

Pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 68 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 3 din 30 ianuarie 2013

Privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative
Monitorul Oficial nr. 68 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 4 din 30 ianuarie 2013

Privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe
Monitorul Oficial nr. 53 din 2013

Ordonanta de Urgenta nr. 1 din 22 ianuarie 2013

Pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf