Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul VIII modificari din 21 Aprilie 2006

Infractiuni

  • Titlul VIII
  • 21 Aprilie 2006
Art. 282

Abrogat:

ART. 156

  • (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 282 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice altă dispoziţie contrară se abrogă.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf