Legea Societatilor - Titlul VIII actualizat in 17 Noiembrie 1990

Infractiuni privitoare la societatile comerciale

 • «
 • 17 Noiembrie 1990
 • »
Art. 194

Se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei:

 • 1. fondatorii, administratorii şi directorii care, în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate publicului ori adunărilor generale, arată cu rea-credinţă fapte neadevărate asupra constituirii societăţii, asupra condiţiilor economice ale acesteia, sau le ascund cu rea-credinţă în tot sau în parte, precum şi cei care încalcă dispoziţiile art. 70;
 • 2. administratorii şi directorii care, în lipsă de bilanţ ori contrariu celor rezultate din el, sau în baza unui bilanţ fals, au încasat sau plătit dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite;
 • 3. administratorii, directorii şi ceilalţi funcţionari ai societăţii care, pentru a-şi procura lor sau altora un cîştig în paguba societăţii, răspîndesc ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase, care au ca efect mărirea sau scăderea valorii acţiunilor sau obligaţiilor societăţii, ori a altor titluri ce-i aparţin;
 • 4. administratorii şi directorii care, pentru a-şi procura lor sau altora un cîştig în paguba societăţii, dobîndesc în contul acesteia acţiuni ale altor societăţi la un preţ pe care-l ştiu vădit superior valorii lor efective sau vînd pe seama societăţii acţiuni pe care acestea le deţin, la preţuri despre care au cunoştinţă că sînt vădit inferioare valorii lor efective;
 • 5. administratorii şi directorii care, cu rea-credinţă, folosesc bunurile sau creditul societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lor propriu, ori pentru a favoriza o altă societate, în care ei sînt interesaţi direct sau indirect.

Se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei:

 • 1. fondatorii, administratorii şi directorii care, în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate publicului ori adunărilor generale, arată cu rea-credinţă fapte neadevărate asupra constituirii societăţii, asupra condiţiilor economice ale acesteia, sau le ascund cu rea-credinţă în tot sau în parte, precum şi cei care încalcă dispoziţiile art. 70;
 • 2. administratorii şi directorii care, în lipsă de bilanţ ori contrariu celor rezultate din el, sau în baza unui bilanţ fals, au încasat sau plătit dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite;
 • 3. administratorii, directorii şi ceilalţi funcţionari ai societăţii care, pentru a-şi procura lor sau altora un cîştig în paguba societăţii, răspîndesc ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase, care au ca efect mărirea sau scăderea valorii acţiunilor sau obligaţiilor societăţii, ori a altor titluri ce-i aparţin;
 • 4. administratorii şi directorii care, pentru a-şi procura lor sau altora un cîştig în paguba societăţii, dobîndesc în contul acesteia acţiuni ale altor societăţi la un preţ pe care-l ştiu vădit superior valorii lor efective sau vînd pe seama societăţii acţiuni pe care acestea le deţin, la preţuri despre care au cunoştinţă că sînt vădit inferioare valorii lor efective;
 • 5. administratorii şi directorii care, cu rea-credinţă, folosesc bunurile sau creditul societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lor propriu, ori pentru a favoriza o altă societate, în care ei sînt interesaţi direct sau indirect.
Art. 195

Se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă de la 10.000 lei la 75.000 lei administratorii şi directorii care:

 • 1. în adunările generale se folosesc de acţiunile nesubscrise sau nedistribuite acţionarilor;
 • 2. emit obligaţiuni fără respectarea dispoziţiilor legale;
 • 3. emit acţiuni de o valoare mai mică decît valoarea lor legală ori la un preţ inferior valorii nominale, sau emit noi acţiuni mai înainte ca acţiunile precedente să fi fost achitate în întregime;
 • 4. plasează la preţuri diferite de cele stabilite de adunarea generală acţiuni din noua emisiune;
 • 5. acordă împrumuturi sau avansuri asupra acţiunilor societăţii;
 • 6. prezintă cu rea-credinţă acţionarilor un bilanţ inexact sau arată fapte inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii, în vederea ascunderii situaţiei ei reale.

Se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă de la 10.000 lei la 75.000 lei administratorii şi directorii care:

 • 1. în adunările generale se folosesc de acţiunile nesubscrise sau nedistribuite acţionarilor;
 • 2. emit obligaţiuni fără respectarea dispoziţiilor legale;
 • 3. emit acţiuni de o valoare mai mică decît valoarea lor legală ori la un preţ inferior valorii nominale, sau emit noi acţiuni mai înainte ca acţiunile precedente să fi fost achitate în întregime;
 • 4. plasează la preţuri diferite de cele stabilite de adunarea generală acţiuni din noua emisiune;
 • 5. acordă împrumuturi sau avansuri asupra acţiunilor societăţii;
 • 6. prezintă cu rea-credinţă acţionarilor un bilanţ inexact sau arată fapte inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii, în vederea ascunderii situaţiei ei reale.
Art. 196

Se pedepsesc cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei administratorii şi directorii care:

 • 1. dobîndesc acţiuni ale societăţii în contul acesteia, în cazurile oprite de lege;
 • 2. îndeplinesc hotărîrile adunării generale referitoare la schimbarea formei societăţii, fuziunea acesteia sau reducerea capitalului social, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;
 • 3. îndeplinesc hotărîrile adunării generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca asociaţii să fi fost executaţi pentru efectuarea vărsămîntului datorat, ori îndeplinesc decizia care îi scuteşte de plata vărsămintelor ulterioare;
 • 4. predau titularului acţiunile mai înainte de termen sau predau acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege, ori transmit acţiuni la purtător fără a fi achitate integral;
 • 5. refuză a pune la dispoziţia experţilor, în cazurile prevăzute la art. 18 şi 23, actele şi documentele necesare sau îi împiedică în orice fel la îndeplinirea lucrărilor lor;
 • 6. nu respectă dispoziţiile legale referitoare la anularea acţiunilor neplătite.

Cu aceeaşi amendă se vor pedepsi şi administratorii care, fără motiv întemeiat, nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege.

Se pedepsesc cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei administratorii şi directorii care:

 • 1. dobîndesc acţiuni ale societăţii în contul acesteia, în cazurile oprite de lege;
 • 2. îndeplinesc hotărîrile adunării generale referitoare la schimbarea formei societăţii, fuziunea acesteia sau reducerea capitalului social, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;
 • 3. îndeplinesc hotărîrile adunării generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca asociaţii să fi fost executaţi pentru efectuarea vărsămîntului datorat, ori îndeplinesc decizia care îi scuteşte de plata vărsămintelor ulterioare;
 • 4. predau titularului acţiunile mai înainte de termen sau predau acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege, ori transmit acţiuni la purtător fără a fi achitate integral;
 • 5. refuză a pune la dispoziţia experţilor, în cazurile prevăzute la art. 18 şi 23, actele şi documentele necesare sau îi împiedică în orice fel la îndeplinirea lucrărilor lor;
 • 6. nu respectă dispoziţiile legale referitoare la anularea acţiunilor neplătite.

Cu aceeaşi amendă se vor pedepsi şi administratorii care, fără motiv întemeiat, nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege.

Art. 197

Se pedepsesc cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei:

 • 1. administratorii care nu respectă dispoziţiile art. 131;
 • 2. administratorii şi directorii care emit acţiuni şi obligaţiuni, fără să cuprindă menţiunile cerute de lege.

Se pedepsesc cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei:

 • 1. administratorii care nu respectă dispoziţiile art. 131;
 • 2. administratorii şi directorii care emit acţiuni şi obligaţiuni, fără să cuprindă menţiunile cerute de lege.
Art. 198

Administratorii care încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 103 şi 141 alin. 2 se pedepsesc cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei.

Aceeaşi pedeapsă se va aplica şi asociatului care încalcă dispoziţiile art. 85 şi 141 alin. 2. Asociatul va fi apărat de pedeapsă în cazul în care majoritatea s-ar fi format chiar fără votul său.

Administratorii care încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 103 şi 141 alin. 2 se pedepsesc cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei.

Aceeaşi pedeapsă se va aplica şi asociatului care încalcă dispoziţiile art. 85 şi 141 alin. 2. Asociatul va fi apărat de pedeapsă în cazul în care majoritatea s-ar fi format chiar fără votul său.

Art. 199

Se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei administratorii şi directorii care se împrumută, sub orice formă, fie direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează sau de la o societate controlată de aceasta sau de care ea este controlată ori care fac să li se dea de către una dintre aceste societăţi vreo garanţie pentru datorii proprii.

Se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei administratorii şi directorii care se împrumută, sub orice formă, fie direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează sau de la o societate controlată de aceasta sau de care ea este controlată ori care fac să li se dea de către una dintre aceste societăţi vreo garanţie pentru datorii proprii.

Art. 200

Se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei administratorii societăţilor cu răspundere limitată care:

 • 1. au început operaţii în numele societăţii fără să se fi efectuat vărsămîntul integral al capitalului social;
 • 2. au emis titluri negociabile reprezentînd părţi sociale.

Se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei administratorii societăţilor cu răspundere limitată care:

 • 1. au început operaţii în numele societăţii fără să se fi efectuat vărsămîntul integral al capitalului social;
 • 2. au emis titluri negociabile reprezentînd părţi sociale.
Art. 201

Cenzorii care nu vor convoca adunarea generală, în cazurile în care sînt obligaţi prin lege, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

Pedepsele prevăzute de art. 194 pct. 1 şi art. 199 se aplică şi cenzorilor.

Cenzorii care nu vor convoca adunarea generală, în cazurile în care sînt obligaţi prin lege, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

Pedepsele prevăzute de art. 194 pct. 1 şi art. 199 se aplică şi cenzorilor.

Art. 202

Dispoziţiile art. 194-200 privind pe administratori se aplică şi lichidatorilor, în măsura în care se referă la obligaţii ce intră în cadrul atribuţiilor lor.

De asemenea, pedeapsa prevăzută de art. 197 se aplică şi lichidatorilor care nu arată, în actele emanînd de la societate, că este în lichidare.

Dispoziţiile art. 194-200 privind pe administratori se aplică şi lichidatorilor, în măsura în care se referă la obligaţii ce intră în cadrul atribuţiilor lor.

De asemenea, pedeapsa prevăzută de art. 197 se aplică şi lichidatorilor care nu arată, în actele emanînd de la societate, că este în lichidare.

Art. 203

Cei care au trecut acţiunile sau obligaţiunile pe numele altora, pentru a fi utilizate în scopul formării unei majorităţi în detrimentul celorlalţi acţionari, se pedepsesc cu închisoare pînă la o lună sau cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.

Aceeaşi pedeapsă se aplică şi persoanelor care vor fi primit, în cazurile prevăzute la alin. 1, să voteze în adunări ca proprietari de acţiuni sau obligaţiuni ce nu le aparţin în realitate.

Cei care au trecut acţiunile sau obligaţiunile pe numele altora, pentru a fi utilizate în scopul formării unei majorităţi în detrimentul celorlalţi acţionari, se pedepsesc cu închisoare pînă la o lună sau cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.

Aceeaşi pedeapsă se aplică şi persoanelor care vor fi primit, în cazurile prevăzute la alin. 1, să voteze în adunări ca proprietari de acţiuni sau obligaţiuni ce nu le aparţin în realitate.

Art. 204

Se pedepsesc cu închisoare pînă la o lună sau cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei, chiar dacă votul lor nu a influenţat asupra luării hotărîrii, persoanele care:

 • 1. în cazurile nepermise de lege, în schimbul unui avantaj material, îşi iau obligaţia de a vota într-un anumit sens în adunările generale sau de a nu lua parte la vot;
 • 2. în cazurile nepermise de lege, determină pe un acţionar sau deţinător de obligaţiuni ca, în schimbul unui profit, să voteze într-un anumit sens în adunările generale ori să nu ia parte la vot.

Se pedepsesc cu închisoare pînă la o lună sau cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei, chiar dacă votul lor nu a influenţat asupra luării hotărîrii, persoanele care:

 • 1. în cazurile nepermise de lege, în schimbul unui avantaj material, îşi iau obligaţia de a vota într-un anumit sens în adunările generale sau de a nu lua parte la vot;
 • 2. în cazurile nepermise de lege, determină pe un acţionar sau deţinător de obligaţiuni ca, în schimbul unui profit, să voteze într-un anumit sens în adunările generale ori să nu ia parte la vot.
Art. 205

Se pedepsesc cu închisoare pînă la un an sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei persoanele care au acceptat cu ştiinţă sau au păstrat însărcinarea de cenzori, contrar dispoziţiilor art. 112, sau persoanele care au acceptat însărcinarea de expert, contrar dispoziţiilor art. 19.

Hotărîrile luate de adunările generale în baza unui raport al uni cenzor sau expert, numit cu încălcarea dispoziţiilor art. 19, 23 şi 112, nu sînt nule de drept din cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acele articole.

Se pedepsesc cu închisoare pînă la un an sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei persoanele care au acceptat cu ştiinţă sau au păstrat însărcinarea de cenzori, contrar dispoziţiilor art. 112, sau persoanele care au acceptat însărcinarea de expert, contrar dispoziţiilor art. 19.

Hotărîrile luate de adunările generale în baza unui raport al uni cenzor sau expert, numit cu încălcarea dispoziţiilor art. 19, 23 şi 112, nu sînt nule de drept din cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acele articole.

Art. 206

Se pedepsesc cu închisoare pînă la un an sau cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei administratorii, directorii şi cenzorii care exercită funcţiile lor cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute de această lege referitoare la incompatibilitate.

Se pedepsesc cu închisoare pînă la un an sau cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei administratorii, directorii şi cenzorii care exercită funcţiile lor cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute de această lege referitoare la incompatibilitate.

Art. 207

Se pedepsesc cu închisoare de la un an la cinci ani sau cu amendă de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, în afară de răspunderea pentru daunele pricinuite, prin operaţiile lor, statului român şi terţilor, cei care vor exercita un comerţ în favoarea şi pe seama societăţilor constituite în ţară străină, în cazurile în care nu s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru funcţionarea acestora în ţară.

Se pedepsesc cu închisoare de la un an la cinci ani sau cu amendă de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, în afară de răspunderea pentru daunele pricinuite, prin operaţiile lor, statului român şi terţilor, cei care vor exercita un comerţ în favoarea şi pe seama societăţilor constituite în ţară străină, în cazurile în care nu s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru funcţionarea acestora în ţară.

Art. 208

Se pedepsesc cu închisoare de la doi la şapte ani persoanele vinovate de bancrută frauduloasă constînd în una din următoarele fapte: falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenţelor societăţii sau ascunderea unei părţi din activul societăţii, înfăţişarea de datorii neexistente sau prezentarea în registrele societăţii, în alt act ori în bilanţ, a unor sume nedatorate, precum şi în caz de faliment al societăţii, înstrăinarea în frauda creditorilor a unei părţi însemnate din activ.

Se pedepsesc cu închisoare de la doi la şapte ani persoanele vinovate de bancrută frauduloasă constînd în una din următoarele fapte: falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidenţelor societăţii sau ascunderea unei părţi din activul societăţii, înfăţişarea de datorii neexistente sau prezentarea în registrele societăţii, în alt act ori în bilanţ, a unor sume nedatorate, precum şi în caz de faliment al societăţii, înstrăinarea în frauda creditorilor a unei părţi însemnate din activ.

Art. 209

Lichidatorii care fac plăţi asociaţilor, nerespectînd dispoziţiile art. 179, se pedepsesc cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

Lichidatorii care fac plăţi asociaţilor, nerespectînd dispoziţiile art. 179, se pedepsesc cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

Legenda:
- Articol/norma modificat(a)  
- Articol data precedenta
Legenda

Text vechi - paragraf vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta;

Text modificat - textul ce inlocuieste paragraful vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine;

Text nou introdus. Exemplu:

(1^1) Īn perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine.

Text abrogat. Exemplu:

Acciza este exigibila īn momentul eliberarii pentru consum sau cānd se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf