Legea Societatilor - Titlul V actualizat in 17 Noiembrie 1990

Despre excluderea asociatilor

 • «
 • 17 Noiembrie 1990
 • »
Art. 165

Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată:

 • a) asociatul care, pus în întîrziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
 • b) asociatul cu răspundere nelimitată declarat în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
 • c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dispoziţiilor art. 50 şi 52.;
 • d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

Dispoziţiile acestui articol se aplică şi comanditaţilor în societatea în comandită pe acţiuni.

Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată:

 • a) asociatul care, pus în întîrziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
 • b) asociatul cu răspundere nelimitată declarat în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
 • c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dispoziţiilor art. 50 şi 52.;
 • d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

Dispoziţiile acestui articol se aplică şi comanditaţilor în societatea în comandită pe acţiuni.

Art. 166

Excluderea se pronunţă prin hotărîre judecătorească la cererea societăţii sau a oricărui asociat.

Cînd excluderea se cere de către un asociat, se va cita societatea şi asociatul pîrît.

Hotărîrea definitivă de excludere se va depune, în termen de 15 zile, la registrul comerţului pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărîrii se va publica la cererea societăţii în Monitorul Oficial.

Excluderea se pronunţă prin hotărîre judecătorească la cererea societăţii sau a oricărui asociat.

Cînd excluderea se cere de către un asociat, se va cita societatea şi asociatul pîrît.

Hotărîrea definitivă de excludere se va depune, în termen de 15 zile, la registrul comerţului pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărîrii se va publica la cererea societăţii în Monitorul Oficial.

Art. 167

Asociatul exclus răspunde de pierderi şi are dreptul la beneficii pînă în ziua excluderii sale, însă nu va putea cere lichidarea lor pînă ce acestea nu sînt repartizate conform prevederilor contractului de societate.

Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul social, ci numai la sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia.

Asociatul exclus răspunde de pierderi şi are dreptul la beneficii pînă în ziua excluderii sale, însă nu va putea cere lichidarea lor pînă ce acestea nu sînt repartizate conform prevederilor contractului de societate.

Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul social, ci numai la sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia.

Art. 168

Asociatul exclus rămîne obligat faţă de terţi pentru operaţiile făcute de societate, pînă în ziua rămînerii definitive a hotărîrii de excludere.

Dacă, în momentul excluderii, sînt operaţii în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecinţele şi nu-şi va putea retrage partea ce i se cuvine decît după terminarea acelor operaţii.

Asociatul exclus rămîne obligat faţă de terţi pentru operaţiile făcute de societate, pînă în ziua rămînerii definitive a hotărîrii de excludere.

Dacă, în momentul excluderii, sînt operaţii în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecinţele şi nu-şi va putea retrage partea ce i se cuvine decît după terminarea acelor operaţii.

Legenda:
- Articol/norma modificat(a)  
- Articol data precedenta
Legenda

Text vechi - paragraf vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta;

Text modificat - textul ce inlocuieste paragraful vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine;

Text nou introdus. Exemplu:

(1^1) Īn perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine.

Text abrogat. Exemplu:

Acciza este exigibila īn momentul eliberarii pentru consum sau cānd se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf