Legea Societatilor - Art. 80

  • Art. 80
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

Asociatul care, fără consimţământul scris al celorlalţi asociaţi, întrebuinţează capitalul, bunurile sau creditul societăţii în folosul său sau în acela al unei alte persoane este obligat să restituie societăţii beneficiile ce au rezultat şi să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Acţionarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporţional cu numărul acţiunilor ce posedă, cu excepţia prevăzută în art. 67 alin. 2.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf