Legea Societatilor - Art. 79

  • Art. 79
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Asociatul care, într-o operaţiune determinată, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societăţii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind această operaţiune.

(2) Asociatul care contravine dispoziţiilor alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Administratorii sînt obligaţi să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acţionarilor reprezentînd a zecea parte din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în contractul de societate se prevede astfel şi dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării.

Adunarea va avea loc în termen de o lună de la cerere.

Dacă administratorii nu convoacă adunarea, instanţa de la sediul societăţii, cu audierea părţilor, va putea ordona convocarea, desemnînd dintre acţionari persoana care o va prezida.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf