Legea Societatilor - Art. 73

 • Art. 73
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

 • a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
 • b) existenţa reală a dividendelor plătite;
 • c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
 • d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
 • e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

(2) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor societăţii, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

 • Publicare initiala

Text Initial

Adunarea ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult trei luni de la încheierea exerciţiului financiar.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

 • a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanţul după ascultarea raportului administratorilor şi cenzorilor şi să fixeze dividendul;
 • b) să aleagă pe administratori şi cenzori;
 • c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs administratorilor şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin contractul de societate sau statut;
 • d) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;
 • e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul următor;
 • f) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor dintre unităţile societăţii.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf