Legea Societatilor - Art. 70

  • Art. 70
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, afară de restricţiile arătate în actul constitutiv.

(2) Ei sunt obligaţi să ia parte la toate adunările societăţii, la consiliile de administraţie şi la organele de conducere similare acestora.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Acţionarii care oferă spre vînzare acţiunile lor pe cale de publicitate vor trebui să întocmească un prospect cuprinzînd, pe lîngă datele arătate în art. 9, şi contul de profit şi pierderi al societăţii rezultînd din ultimul bilanţ, dividendele acordate, obligaţiile emise şi garanţiile date.

Prospectul, semnat de acţionari şi administratori, în formă autentică, va fi depus la registrul comerţului de la sediul societăţii. Judecătorul de la instanţa din raza teritorială unde se află sediul societăţii, constatînd îndeplinirea condiţiilor din alin. 1, va autoriza publicarea prospectului.

Anunţurile, avînd acelaşi cuprins cu prospectul, vor fi publicate în cel puţin două ziare dintre cele mai răspîndite din localitatea unde se află sediul societăţii.

Dispoziţiile art. 11 alin. 1 şi 2 se vor aplica în mod corespunzător şi cumpărătorilor de acţiuni.

Prospectele care nu cuprind toate menţiunile prevăzute la alin. 1 şi 2 vor fi nule, iar vînzările se vor declara astfel la cererea cumpărătorului, afară numai dacă acesta nu şi-a exercitat drepturile şi îndatoririle de acţionar.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf