Legea Societatilor - Art. 64

  • Art. 64
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

Citarea părţilor în faţa judecătorului delegat şi comunicarea actelor sale se fac, de către oficiul registrului comerţului, prin poştă, cu scrisoare recomandată, ataşându-se recipisa la dosar, sau prin agenţi ai oficiului registrului comerţului, ori în condiţiile Codului de procedură civilă.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative se transmite prin declaraţia făcută în registrul de acţiuni al emitentului, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor, şi prin menţiunea făcută pe acţiune.

Subscriitorii şi cesionarii ulteriori sînt răspunzători solidar de plata integrală a acţiunilor timp de 3 ani, socotiţi de la data cînd s-a făcut menţiunea de transmitere în registrul societăţii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf