Legea Societatilor - Art. 62

  • Art. 62
30 Mai 2012

Legea nr. 76 din 24 mai 2012

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(3) Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai recursului.

?

(3) Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai apelului.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaţilor sau a actului adiţional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comerţului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti competente.

(2) Dispoziţiile art. 133 referitoare la suspendare se aplică în mod corespunzător. Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă.

(3) Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai recursului.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Valoarea nominală a unei acţiuni nu va putea fi mai mică de 1.000 lei.

Acţiunile vor cuprinde:

  • a) denumirea şi durata societăţii;
  • b) data contractului de societate, numărul din registrul comerţului sub care se află înmatriculată societatea şi numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
  • c) capitalul social, numărul acţiunilor şi numărul de ordine, valoarea nominală a acţiunilor şi vărsămintele efectuate;
  • d) avantajele acordate fondatorilor.

Pentru acţiunile nominative se vor mai arăta numele, prenumele şi domiciliul acţionarului sau, după caz, denumirea şi sediul acestuia.

Acţiunile trebuie să poarte semnătura a 2 administratori, cînd sînt mai mulţi, sau a unicului administrator.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf