Legea Societatilor - Art. 57

  • Art. 57
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

Nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în cererea de anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Cesiunea aportului de capital social este posibilă dacă a fost permisă prin contractul de societate.

Cesiunea nu liberează pe asociatul cedent de ceea ce mai datorează societăţii din aportul său de capital.

Faţă de terţi, cedentul rămîne răspunzător potrivit art. 168.

Cînd contractul prevede cazurile de retragere a unui asociat, se vor aplica dispoziţiile art. 168 şi 170.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf