Legea Societatilor - Art. 44

  • Art. 44
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

Societăţile comerciale străine pot înfiinţa în România, cu respectarea legii române, filiale, precum şi sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte sedii secundare, dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

În orice act, scrisoare sau publicaţie emanînd de la societate, pe lîngă denumire şi numărul de ordine din registrul comerţului, trebuie să se arate forma juridică şi sediul societăţii.

Pentru societatea cu răspundere limitată, va trebui arătat şi capitalul social, iar pentru societatea pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni se va arăta şi capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimului bilanţ aprobat.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf