Legea Societatilor - Art. 275

 • Art. 275
12 Noiembrie 2012

Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă administratorul care:

 • 1. încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 144^3;

 • 2. nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege sau încalcă dispoziţiile art. 193 alin. (2).
 • 3. începe operaţiuni în numele unei societăţi cu răspundere limitată, înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social;
 • 4. emite titluri negociabile reprezentând părţi sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată;
 • 5. dobândeşte acţiuni ale societăţii în contul acesteia, în cazurile interzise de lege.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi asociatul care încalcă dispoziţiile art. 127 sau ale art. 193 alin. (2).

?

(1) Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an ori cu amendă administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului care:

 • a) încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 144^3;
 • b) nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege sau încalcă dispoziţiile art. 193 alin. (2);
 • c) începe operaţiuni în numele unei societăţi cu răspundere limitată înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social;
 • d) emite titluri negociabile reprezentând părţi sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată;
 • e) dobândeşte acţiuni ale societăţii în contul acesteia în cazurile interzise de lege.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi asociatul care încalcă dispoziţiile art. 127 sau ale art. 193 alin. (2).

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

29 Iunie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 82 din 28 iunie 2007

 • Text modificat
Text VechiText Nou

1. încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 149;

?

1. încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 144^3;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă administratorul care:

 • 1. încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 149;
 • 2. nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege sau încalcă dispoziţiile art. 193 alin. (2).
 • 3. începe operaţiuni în numele unei societăţi cu răspundere limitată, înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social;
 • 4. emite titluri negociabile reprezentând părţi sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată;
 • 5. dobândeşte acţiuni ale societăţii în contul acesteia, în cazurile interzise de lege.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi asociatul care încalcă dispoziţiile art. 127 sau ale art. 193 alin. (2).

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf